Prestatieafspraken voor 2020 vastgelegd (Vijfheerenlanden)

Publicatiedatum: 16-12-2019

Met de huurdersorganisaties en de gemeente maken Fien Wonen en LEKSTEDEwonen concrete afspraken waaraan partijen in 2020 gaan werken.

Omdat op 1 januari 2019 de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is ontstaan, is een uitvraag voor prestatieafspraken gedaan aan de drie grote woningcorporaties die in de gemeente werkzaam zijn. Deze uitvraag is gedaan rondom de thema’s beschikbaarheid en betaalbaarheid, specifieke doelgroepen, projecten en flexibiliteit, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en financiën. Aan de hand van deze uitvraag hebben Fien Wonen en LEKSTEDEwonen een Bod uitgebracht op basis waarvan prestatieafspraken tussen de gemeente, de huurdersverenigingen en de corporaties zijn gemaakt. De in de voormalige gemeente Leerdam gemaakte prestatieafspraken met Kleurrijk Wonen lopen nog door tot en met 2020.  

Gezamenlijke afspraken
Jaarlijks voor 1 juli doen de woningcorporaties een voorstel (‘Bod’) aan de huurdersorganisaties en de gemeente over hun plannen en ambities. Dit voorstel bespreken partijen met elkaar om gezamenlijk te komen tot concrete afspraken.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden