Vacature: Projectontwikkelaar Biobased bouwen (flexibele schil)(ON HOLD)

Publicatiedatum: 09-03-2020

Projectontwikkelaar Biobased bouwen (flexibele schil)

Bij Fien Wonen werk je aan planontwikkelingsprojecten, uitvoering en aanbesteding met het oog op de klimaatdoelstellingen van 2050. Als projectontwikkelaar biobased bouwen is je doel in de werkzaamheden de klimaatdoelstellingen te versnellen naar 2035 en te zorgen voor een zo gering mogelijke co2 impact in het bouwproces. Fien Wonen onderscheidt zich door haar vooruitstrevendheid in biobased bouwen. De woningcorporatie heeft daarom besloten om haar reguliere bouwcyclus te verduurzamen door over te stappen op biobased nieuwbouw en onderhoud. De ambitie duurzaam bouwen staat daarom prominent op de agenda. Om deze ambitie waar te maken zoekt Fien Wonen een projectontwikkelaar biobased bouwen.

Fien Wonen

Fien Wonen is een woningcorporatie waarin circa 35 medewerkers samenwerken aan goede en betaalbare huisvestiging voor mensen met een smalle beurs. Fien Wonen verhuurt ongeveer 3400 woningen in en rond Hardinxveld-Giessendam en Vijfheerenlanden. Het is een professionele en informele organisatie met ruimte voor ontwikkeling. De organisatie werkt slim, wendbaar en stelt de huurder voorop.

Resultaatgebieden en verantwoordelijkheden

Planontwikkeling projecten, uitvoering en aanbesteding

 • Planontwikkeling gedurende het gehele planproces. Het onderzoeken van de haalbaarheid en het daadwerkelijk ontwikkelen van bouw en/of renovatieprojecten.
 • Treedt op als boegbeeld voor de biobased aanpak in de projectontwikkeling passend bij de strategische doelstellingen van Fien Wonen.

Voorbereiding projecten

 • Verricht haalbaarheidsonderzoeken naar o.a. beschikbaarheid van grond/complexen voor aankoop en ontwikkeling.
 • Draagt zorg voor analyses van bestaande complexen ten behoeve van vertaling naar transformatiescenario’s (bouwprogramma, rendement, doorlooptijd).
 • Stelt (in samenwerking met externe partijen) een schetsontwerp op met bijbehorende risicoanalyse, rekening houdend met doelgroep, programma van eisen, financiële – en planologische haalbaarheid en afspraken met de gemeente.
 • Realisatie begeleiding
 • Voert regie op de uitontwikkeling en realisatie van (grootschalige) nieuwbouwprojecten, dan wel voert zelf de projectleiding over kleinschalige nieuwbouwprojecten.
 • Creëert de juiste randvoorwaarden en beheerst risico’s om met verschillende belanghebbenden projecten te realiseren.
 • Voert onderhandelingen/gesprekken met ontwikkelaars, aannemers en gemeente en brengt belangen bij elkaar.
 • Participeert in samenwerkingsverbanden/ behartigt extern belangen van Fien Wonen.

Participatie gedurende projecten

 • Ontwikkelt in samenhang met bewoners nieuwbouwplannen en herstructurering.

Profiel

Benodigd werk- en denkniveau
HBO werk- en denkniveau op eigen vakgebied. Van de medewerker wordt verwacht dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt inzake bijblijven in het vakgebied.

Noodzakelijke competenties

 • Aantoonbare ervaring in biobased projectontwikkeling woningbouw
 • Inbreng biobased kennis bij zowel eigen projecten als bij collega ontwikkelaars
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Initiatief (proactief), enthousiasme en creativiteit
 • Ervaring met het meenemen van bewoners en andere stakeholders in het project.

Gevraagde inzet

 • Fien wonen werkt in de projectontwikkeling met een flexibele schil. Voortgang en besluitvorming loop via de stuurgroep projectontwikkeling waarin alle projectontwikkelaars, directie en de coördinator projectontwikkeling participeren.
 • Inzet circa 16 tot 20 uur in de week

Algemene onderdelen van de functie

De projectontwikkelaar legt verantwoording af aan de coördinator projectontwikkeling en:

 • Voert werkzaamheden uit waarvan hij of zij in redelijke wijze kan verwachten dat die deel uitmaken van de functie, zoals het vervullen van andere (passende) taken bij (tijdelijk) wegvallen van eigen werkzaamheden.
 • Zorgt voor naleving van het bedrijfsbeleid, procuratieregeling, de integriteitsregeling en voor de functie relevante procedures en instructies.
 • Is zich er van bewust te werken bij een maatschappelijke onderneming.
 • Ondersteunt collega’s en signaleert in het oog springende zaken.
 • Denkt mee over optimalisering van de eigen en andere werkzaamheden en is steeds gericht op continue verbetering en vernieuwing.
 • Aanvaard geen andere opdrachten die de schijn van belangenverstrengeling met zich meebrengen

Specifieke kenmerken van de functie

De medewerker is zich er van bewust dat integriteit bij uitstek belangrijk is in deze functie met veel gevoelige informatie. Vandaar dat de integritetiscode van Fien Wonen onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst. De kernwaarden van Fien Wonen zijn Optimistisch, Vindingrijk en betrokken. Wij zoeken een ontwikkelaar wiens profiel aansluit bij deze kernwaarden.

De invulling van de vacature betreft inhuur of interimbasis. Dit houdt in dat op projectbasis een tijdsduur en uurtarief besproken wordt.

Solliciteren

Je reactie, in de vorm van een brief/mail & curriculum vitae, is welkom bij Robert Koning via solliciteren@fienwonen.nl. Als je vragen hebt, kun je hem bereiken via telefoonnummer 06-59992298.


‘Ontwerp door ORGA architect’ 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden